นายอภิชัย  ตั้งวงศ์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยาง โตโย ไทร์ ยางนิตโตะ ไทร์ ยางนันกัง ไทร์ และ ศูนย์บริการยางรถยนต์ครบวงจร “GRIP” พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมเดินหน้าเติมยิ้มให้เด็กไทย กับโครงการ “ต.สยาม เติมยิ้มให้น้อง” โดยได้ร่วมมอบเงินบริจาคสมทบ “กองทุนโรคเลือดและมะเร็งเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อให้กองทุนได้นำไปใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ ของกองทุนฯ  โดยมี รศ.พญ. ดารินทร์  ซอโสตถิกุล  หัวหน้าสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการกองทุนโรงเลือดฯ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ

โครงการ “ต.สยาม เติมยิ้มให้น้อง” ปีนี้ได้ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 ของโครงการดังกล่าวแล้ว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันธกิจหลักของทาง บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จำกัด ที่ได้เดินหน้าร่วมตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง ไปยังโครงการหรือกิจกรรมตอบแทนสังคมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนและการศึกษา รวมถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างพื้นฐานอันดีให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเติมรอยยิ้มและความสร้างความสุขให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศต่อไป


ข่าวล่าสุด

เปิดแล้ววันนี้!! “GRIP รวมสินเจริญ จ.ชัยภูมิ“ที่เดียวครบ จบเรื่องยาง

ต.สยาม เติมยิ้มให้น้องปีที่ 10 เดินหน้าสานฝันเด็กไทย มอบอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนวัดบันไดม้า อ.ปากช่อง

ต.สยาม เติมยิ้มให้น้อง ปีที่ 12 เติมรอยยิ้มสร้างความสุขร่วมสมทบทุนกองทุนโรคเลือดและมะเร็งเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์