FEATURES AND
BENEFITS

[Test] NT830+

ที่สุดแห่งวิวัฒนาการของยางนุ่มเงียบ ยึดเกาะถนนสมบูรณ์แบบในหนึ่งเดียวให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการยึดเกาะถนนบนทุกพื้นผิวแต่ยังคงไว้ซึ่งความนุ่มนวล และเงียบไร้เสียงรบกวน ตลอดการขับขี่ให้คุณมั่นใจ ผ่อนคลายตลอดการเดินทาง

Performance Ratings

Dry Handling
Wet Handling
Tread Life
Ride Comfort
**เมื่อทำการทดสอบในสภาพแวดล้อมและความเร็วตามที่กำหนด